Bana 3: Dosering

Boll: 263
Lägg: 1 eller 3 höger.
Spel: Lite vänster, sen vänstersarg, skärskruv kan krävas för irull
>Video