Boll: Ravensburg 382 eller 383
Lägg: Lite höger
Spel: Spela åt höger. Bollen ska flyta över konerna och gå höger om kopp
Video