Boll: Klicker
Lägg: Mitten eller vänster
Spel: Mitten spelar rakt, lägger man vänster med vall inne i rännan
Video: Video