<

ESKILSTUNA BANGOLFSEKTIONParkering2021-10-23 Eskilstuna kommun tillsammans med Kfast bygger en ny skola och bostäder ovanpå Munktellgaraget.
Det innebär att under byggtiden (ca 18 månader) kommer Munktellgaraget vara stängt.
Munktellgaraget stängs måndagen den 1 november.
Eskilstuna kommuns information om alternativa parkeringar i närheten av MunktellArenan finns här.

Några kommentarer om kommunens karta över parkeringsplatser nära Munktellstaden:
Parkering 3 - ny parkering inne på tomt.
Parkering 4 - finns sedan tidigare och ligger på andra sidan om gångbanan vid Munktellgaraget.
Parkering 5 - ligger på andra sidan ån. Dock finns det en gångbro i direkt anslutning.
Cirka sju minuters gångtid till MunktellArenan. Denna parkering kan man endast betala med en särskild app, APCOA.