Bana 17: Spång

Boll: Vanlig rakbaneboll, Nifo 3, 263, 152, Uppsala röd, gul eller lila
Lägg: Högerlägg (valfritt)
Spel: Vanligast är högerlägg och spel vänster om kopp
Video