Bana 13: Klack

Boll: Södertälje, 363, Badboll (Luxemburg)
Lägg: Något vänster
Spel: Spela ut något senare än spets på plåt
Video