Bana 12: Fiskben

Boll: Vanlig rakbaneboll, Nifo 3, 263, 152, Uppsala röd, gul eller lila
Lägg: Mitten eller vänster
Spel: Rakt
Video