Bana 7: Gentleman

Boll: Olackad Nifo 2 eller 6. Lackad Nifo 2 eller 263
Lägg: Valfritt lägg
Spel: De flesta spelar höger sida. Sen vall.
Video