Bana 5: Lådbana

Hårt:
Boll: Vanlig rakbaneboll, Nifo 3, 263, 152, Uppsala röd, gul eller lila
Lägg: Mitten eller någon höger
Spel: De flesta spelar vänster om kopp

Rull:
Boll: Vanlig rakbaneboll, Nifo 3, 263, 152, Uppsala röd, gul eller lila
Lägg: Långt höger
Spel: Lite in vänster
Video