Bana 1: Tvåportare

Hårt
Boll: Vanlig rakbaneboll, Nifo 3, 263, 152, Uppsala röd, gul eller lila
Lägg: Längst höger
Spel: Flest spelar vänster om kopp med skruv.

Rull
Boll: Vanlig rakbaneboll, Nifo 3, 263, 152, Uppsala röd, gul eller lila
Lägg: Längst höger
Spel: Lite vänster, ormar sig mot kopp.