Boll: 01, Peter Eisenschmidt eller annan hård boll
Lägg: Många varianter
Spel: Stora majoriteten spelar högervall, ganska bestämt
Video