Direkt:
Boll: Valfri
Lägg: Lite höger
Spel: Spela lite vänster
Nacke:
Boll: Chorran, Södertälje röd, VM Stockholm svart
Lägg: Lite vänster
Spel: Spela höger om kopp
Video