Boll: Sweden Boys, Pokalbollen, Fröslunda rålackad
Lägg: Höger
Spel: Vall strax före ingången
Video