Boll: BO
Lägg: Lite höger
Spel: Spela lite åt höger
Video