Boll: 263, 363
Lägg: Något åt höger
Spel: Spela lite vänster
Video