1. Ostvall:
Boll: 263, 363, Södertälje röd
Lägg: Längst vänster
Spel: Touch i högerosten, lite senare än mitten
2. Vall:
Boll: BO, BO-1
Lägg: Något vänster
Spel: vall på röda strecket eller strax före
3. Rakt:
Boll: 263, Nifo 2
Lägg: Mitten
Spel: Spela lite vänster
Video