Boll: Askim, 263, 363
Lägg: Längst vänster
Spel: Lite skär. Rundgång
Video