Boll: Sträv
Lägg: Långt höger
Spel: Vall vid första skarv. Direktspik.
Video