Boll: Samtpfötchen orange eller grön
Lägg: Lite åt vänster
Spel: Ingång lite vänster om mitten. Skär
Video