Rakt:
Boll: Klicker, vanlig rakbaneboll
Lägg: Mitten
Spel: Spela lite vänster
Vall:
Boll:
Lägg: Långt höger
Spel: Tidig vall
Video