Boll: 836, Uppsala Blå, Södertälje
Lägg: Långt vänster
Spel: Alla spelar vallspel. Tidig vall
Video