Alla Mot Alla Munktell 2021-2022


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Matcher

[Ej startad]
Patric Vestin
Bror Wallén
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bertil Ohlsson 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2 1 36
Arne Edstein 2 2 2 2 3 2 5 2 1 2 4 2 3 1 3 2 2 2 42
[Ej startad]
Emanuel Lippert
Bin Kron
[Ej startad]
Bengt Ohlsson
Jan Adolfsson
[Ej startad]
Anna Pettersson
Tim Winberg
[Ej startad]
Åke Gillerström
Bo Nydén
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Mathiasen 1 1 2 2 4 2 2 3 3 7 2 3 1 2 1 2 3 1 42
Lennart Sander 2 1 4 2 3 1 1 1 3 2 3 3 1 2 2 6 2 2 41
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Herbert Lippert 4 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 1 1 3 3 3 1 42
Thomas Kron 2 1 3 2 4 7 1 3 2 7 7 5 3 6 1 7 5 3 69
[Ej startad]
Anita Björnehaag
Peter Vestberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eva Prennfors 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 7 2 6 4 1 3 3 2 46
Teija Sarkkinen 3 2 2 2 4 7 1 2 2 7 4 3 3 7 2 4 2 1 58
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Wigö 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 7 2 1 4 1 4 4 1 43
Christian Eriksson 3 1 3 2 1 1 3 2 3 4 3 3 4 7 2 2 1 1 46
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rolf Strandberg 2 1 2 3 2 2 1 3 1 2 1 5 1 3 3 4 4 1 41
Patrik Vikström 2 1 2 2 2 1 1 3 3 2 1 4 1 2 1 4 4 1 37
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bror Wallén 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 4 1 34
Arne Edstein 3 7 1 2 2 1 1 2 2 1 5 3 4 1 1 4 1 1 42
[Ej startad]
Bin Kron
Patric Vestin
[Ej startad]
Jan Adolfsson
Bertil Ohlsson
[Ej startad]
Tim Winberg
Emanuel Lippert
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bo Nydén 1 6 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 1 3 2 4 49
Bengt Ohlsson 3 1 3 2 2 3 7 2 3 2 2 3 3 4 1 5 2 1 49
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Sander 2 1 4 2 2 3 5 3 2 2 3 6 1 2 1 2 5 3 49
Anna Pettersson 1 3 2 2 2 2 1 4 2 1 1 4 4 1 3 3 1 1 38
[Ej startad]
Thomas Kron
Åke Gillerström
[Ej startad]
Peter Vestberg
Lennart Mathiasen
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Teija Sarkkinen 3 1 7 4 4 1 7 2 2 3 3 4 5 1 1 3 2 3 56
Herbert Lippert 2 1 2 2 4 1 1 3 2 5 2 5 3 2 1 4 3 1 44
[Ej startad]
Christian Eriksson
Anita Björnehaag
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström 1 3 2 2 4 1 1 3 3 5 4 3 4 1 1 3 3 1 45
Eva Prennfors 3 3 3 2 1 1 6 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 2 43
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rolf Strandberg 1 1 4 2 2 3 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 33
Stefan Wigö 1 3 2 1 1 1 3 2 3 1 3 7 1 2 1 3 2 3 40
[Ej startad]
Bin Kron
Bror Wallén
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Edstein 1 4 2 2 2 5 7 3 1 2 6 3 2 3 3 7 6 1 60
Jan Adolfsson 3 3 3 2 2 2 4 3 4 7 4 3 7 2 2 2 2 2 57
[Ej startad]
Patric Vestin
Tim Winberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bertil Ohlsson 2 2 2 1 2 5 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 34
Bo Nydén 3 7 3 2 3 2 5 2 3 2 2 2 1 2 1 5 2 1 48
[Ej startad]
Emanuel Lippert
Lennart Sander
[Ej startad]
Bengt Ohlsson
Thomas Kron
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anna Pettersson 2 1 3 2 1 7 3 2 2 7 3 3 3 1 4 3 1 1 49
Peter Vestberg 2 4 2 3 3 3 3 2 3 7 2 2 3 6 1 2 2 1 51
[Ej startad]
Åke Gillerström
Teija Sarkkinen
[Ej startad]
Lennart Mathiasen
Christian Eriksson
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Herbert Lippert 3 6 4 1 2 2 2 2 3 3 2 7 3 1 5 7 2 7 62
Patrik Vikström 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 28
[Ej startad]
Anita Björnehaag
Rolf Strandberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eva Prennfors 3 3 5 2 4 2 2 3 2 6 3 3 1 2 1 4 2 1 49
Stefan Wigö 1 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 4 1 3 2 4 2 1 35
[Ej startad]
Bror Wallén
Jan Adolfsson
[Ej startad]
Tim Winberg
Bin Kron
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bo Nydén 4 7 2 3 1 5 2 3 2 1 1 3 3 2 3 3 2 1 48
Arne Edstein 2 2 7 2 2 1 3 3 1 1 7 4 3 3 3 2 2 1 49
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Sander 1 3 3 2 2 1 6 3 2 5 2 3 1 3 2 2 2 1 44
Patric Vestin 3 2 1 2 3 1 1 4 2 1 3 2 5 2 3 4 2 1 42
[Ej startad]
Thomas Kron
Bertil Ohlsson
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Vestberg 2 1 2 2 2 1 2 4 3 2 3 2 2 4 2 4 1 1 40
Emanuel Lippert 3 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3 3 5 5 1 1 47
[Ej startad]
Teija Sarkkinen
Bengt Ohlsson
[Ej startad]
Christian Eriksson
Anna Pettersson
[Ej startad]
Patrik Vikström
Åke Gillerström
[Ej startad]
Rolf Strandberg
Lennart Mathiasen
[Ej startad]
Stefan Wigö
Herbert Lippert
[Ej startad]
Eva Prennfors
Anita Björnehaag
[Ej startad]
Tim Winberg
Bror Wallén
[Ej startad]
Jan Adolfsson
Bo Nydén
[Ej startad]
Bin Kron
Lennart Sander
[Ej startad]
Arne Edstein
Thomas Kron
[Ej startad]
Patric Vestin
Peter Vestberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bertil Ohlsson 3 4 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 3 1 2 3 1 36
Teija Sarkkinen 2 5 2 2 3 1 2 3 3 5 2 4 7 6 6 2 3 3 61
[Ej startad]
Emanuel Lippert
Christian Eriksson
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Ohlsson 3 1 2 2 2 1 4 2 3 6 4 2 1 1 1 2 2 1 40
Patrik Vikström 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 6 1 2 1 2 1 1 30
[Ej startad]
Anna Pettersson
Rolf Strandberg
[Ej startad]
Åke Gillerström
Stefan Wigö
[Ej startad]
Lennart Mathiasen
Eva Prennfors
[Ej startad]
Herbert Lippert
Anita Björnehaag
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bror Wallén 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 3 4 2 4 2 2 2 1 38
Bo Nydén 1 4 1 2 2 1 5 3 2 5 4 5 1 2 2 6 2 1 49
[Ej startad]
Lennart Sander
Tim Winberg
[Ej startad]
Thomas Kron
Jan Adolfsson
[Ej startad]
Peter Vestberg
Bin Kron
[Ej startad]
Teija Sarkkinen
Arne Edstein
[Ej startad]
Christian Eriksson
Patric Vestin
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 1 4 3 3 37
Bertil Ohlsson 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1 4 2 2 3 1 4 2 1 37
[Ej startad]
Rolf Strandberg
Emanuel Lippert
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Wigö 1 1 6 1 2 4 1 2 1 3 5 7 3 1 1 2 2 1 44
Bengt Ohlsson 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 29
[Ej startad]
Eva Prennfors
Anna Pettersson
[Ej startad]
Anita Björnehaag
Åke Gillerström
[Ej startad]
Herbert Lippert
Lennart Mathiasen
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Sander 1 1 3 1 2 4 4 2 3 1 5 2 1 1 1 4 2 1 39
Bror Wallén 3 2 1 1 1 2 2 3 2 4 3 2 1 2 1 2 2 1 35
[Ej startad]
Bo Nydén
Thomas Kron
[Ej startad]
Tim Winberg
Peter Vestberg
[Ej startad]
Jan Adolfsson
Teija Sarkkinen
[Ej startad]
Bin Kron
Christian Eriksson
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Edstein 1 1 7 2 2 2 5 2 2 2 3 2 5 2 2 7 7 1 55
Patrik Vikström 3 1 4 2 2 1 1 3 2 4 3 2 1 1 1 2 1 2 36
[Ej startad]
Patric Vestin
Rolf Strandberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bertil Ohlsson 3 1 2 2 1 2 1 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 30
Stefan Wigö 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 6 2 1 2 4 3 2 42
[Ej startad]
Emanuel Lippert
Eva Prennfors
[Ej startad]
Bengt Ohlsson
Anita Björnehaag
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anna Pettersson 3 3 4 2 3 1 3 3 3 1 4 3 6 2 3 5 7 1 57
Herbert Lippert 3 1 2 2 2 1 7 3 2 5 1 2 5 2 1 2 2 4 47
[Ej startad]
Åke Gillerström
Lennart Mathiasen
[Ej startad]
Bror Wallén
Thomas Kron
[Ej startad]
Peter Vestberg
Lennart Sander
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Teija Sarkkinen 2 7 2 3 3 4 7 3 3 4 7 2 3 3 5 7 2 1 68
Bo Nydén 1 2 4 1 3 6 1 1 2 1 3 4 1 3 3 3 4 2 45
[Ej startad]
Christian Eriksson
Tim Winberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström 2 7 2 3 1 1 3 1 2 1 4 2 3 1 3 3 2 1 42
Jan Adolfsson 2 2 6 3 3 1 1 4 2 5 3 3 2 3 2 7 3 2 54
[Ej startad]
Rolf Strandberg
Bin Kron
[Ej startad]
Stefan Wigö
Arne Edstein
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eva Prennfors 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 5 4 1 2 2 3 3 46
Patric Vestin 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 3 7 1 1 2 3 4 1 39
[Ej startad]
Anita Björnehaag
Bertil Ohlsson
[Ej startad]
Herbert Lippert
Emanuel Lippert
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Mathiasen 3 3 3 2 4 2 1 3 3 2 3 5 3 2 5 6 1 1 52
Bengt Ohlsson 2 1 3 2 2 5 3 3 3 5 3 3 1 6 3 4 2 1 52
[Ej startad]
Åke Gillerström
Anna Pettersson
[Ej startad]
Peter Vestberg
Bror Wallén
[Ej startad]
Thomas Kron
Teija Sarkkinen
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Sander 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 4 7 1 2 2 3 1 1 38
Christian Eriksson 1 1 2 2 4 1 7 3 3 1 2 2 3 2 2 2 4 1 43
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bo Nydén 1 7 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 40
Patrik Vikström 2 1 1 1 3 1 2 3 3 1 4 4 7 2 1 4 2 1 43
[Ej startad]
Tim Winberg
Rolf Strandberg
[Ej startad]
Jan Adolfsson
Stefan Wigö
[Ej startad]
Bin Kron
Eva Prennfors
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Edstein 1 3 3 2 3 1 1 2 3 1 3 4 3 5 1 7 3 3 49
Anita Björnehaag 3 2 3 2 3 1 3 3 2 5 4 7 1 2 7 7 6 2 63
[Ej startad]
Patric Vestin
Herbert Lippert
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bertil Ohlsson 1 2 3 2 1 1 1 2 2 5 1 2 1 2 3 2 2 2 35
Lennart Mathiasen 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 1 2 7 2 1 1 41
[Ej startad]
Emanuel Lippert
Åke Gillerström
[Ej startad]
Bengt Ohlsson
Anna Pettersson
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bror Wallén 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 1 1 3 1 2 2 2 38
Teija Sarkkinen 3 1 6 2 3 1 7 2 4 1 2 5 1 2 1 4 2 2 49
[Ej startad]
Christian Eriksson
Peter Vestberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström 1 7 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 1 1 2 3 3 1 43
Thomas Kron 1 2 7 1 4 1 7 3 2 4 7 4 6 4 2 2 5 5 67
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rolf Strandberg 2 1 3 2 3 1 1 2 2 1 6 7 1 2 2 2 1 2 41
Lennart Sander 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 3 5 3 3 2 4 3 1 40
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Wigö 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 7 3 1 3 3 7 2 2 49
Bo Nydén 2 6 2 2 1 1 2 3 2 3 4 2 3 2 3 1 2 1 42
[Ej startad]
Eva Prennfors
Tim Winberg
[Ej startad]
Anita Björnehaag
Jan Adolfsson
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Herbert Lippert 1 1 7 3 3 3 2 4 2 2 2 4 5 1 1 7 2 1 51
Bin Kron 1 2 7 2 3 7 3 4 2 1 7 2 3 1 2 4 6 7 64
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Mathiasen 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 4 2 3 2 1 3 2 1 34
Arne Edstein 2 2 3 1 2 2 4 3 3 5 2 4 7 3 2 3 2 2 52
[Ej startad]
Åke Gillerström
Patric Vestin
[Ej startad]
Anna Pettersson
Bertil Ohlsson
[Ej startad]
Bengt Ohlsson
Emanuel Lippert
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christian Eriksson 1 1 2 3 1 2 4 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 2 44
Bror Wallén 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 5 1 2 2 1 34
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Teija Sarkkinen 4 3 1 2 3 6 3 2 3 3 1 2 3 1 1 2 3 2 45
Patrik Vikström 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 6 1 1 35
[Ej startad]
Peter Vestberg
Rolf Strandberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Kron 3 7 7 2 2 2 6 4 3 3 4 2 7 4 3 3 3 1 66
Stefan Wigö 1 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 7 1 2 4 1 41
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Sander 1 1 1 2 5 4 2 1 3 3 4 4 3 4 1 2 2 1 44
Eva Prennfors 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 1 3 3 1 2 3 2 2 40
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bo Nydén 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 4 2 34
Anita Björnehaag 5 1 2 2 4 7 1 4 3 7 7 2 3 2 1 7 4 1 63
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tim Winberg 2 1 2 2 4 3 6 3 3 2 7 5 3 5 1 2 2 3 56
Herbert Lippert 1 5 2 3 4 7 4 4 3 2 2 2 1 1 7 6 4 1 59
[Ej startad]
Jan Adolfsson
Lennart Mathiasen
[Ej startad]
Bin Kron
Åke Gillerström
[Ej startad]
Arne Edstein
Anna Pettersson
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patric Vestin 3 1 1 2 1 3 4 3 1 2 4 7 7 2 1 3 1 1 47
Bengt Ohlsson 1 2 3 2 2 4 1 2 3 1 2 6 6 2 1 2 3 1 44
[Ej startad]
Bertil Ohlsson
Emanuel Lippert
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bror Wallén 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 3 3 3 2 1 2 2 2 34
Patrik Vikström 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 6 3 1 36
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rolf Strandberg 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 37
Christian Eriksson 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 7 1 3 1 2 3 1 35
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Wigö 2 1 3 2 2 3 2 2 1 7 3 7 1 1 1 2 5 1 46
Teija Sarkkinen 1 1 2 3 1 5 4 3 3 2 2 7 3 1 3 7 2 1 51
[Ej startad]
Eva Prennfors
Peter Vestberg
[Ej startad]
Anita Björnehaag
Thomas Kron
[Ej startad]
Herbert Lippert
Lennart Sander
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Mathiasen 1 3 2 2 2 1 3 3 3 2 1 4 3 3 2 5 2 1 43
Bo Nydén 1 1 2 2 4 1 4 4 2 1 7 2 1 2 4 2 5 1 46
[Ej startad]
Åke Gillerström
Tim Winberg
[Ej startad]
Anna Pettersson
Jan Adolfsson
[Ej startad]
Bengt Ohlsson
Bin Kron
[Ej startad]
Emanuel Lippert
Arne Edstein
[Ej startad]
Bertil Ohlsson
Patric Vestin
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rolf Strandberg 1 2 5 2 1 1 5 3 3 4 3 2 2 2 1 2 2 1 42
Bror Wallén 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 1 1 1 2 3 1 34
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström 1 4 2 2 1 2 1 3 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 37
Stefan Wigö 2 3 3 2 4 1 2 2 1 1 4 3 1 6 1 3 2 3 44
[Ej startad]
Christian Eriksson
Eva Prennfors
[Ej startad]
Teija Sarkkinen
Anita Björnehaag
[Ej startad]
Peter Vestberg
Herbert Lippert
[Ej startad]
Thomas Kron
Lennart Mathiasen
[Ej startad]
Lennart Sander
Åke Gillerström
[Ej startad]
Bo Nydén
Anna Pettersson
[Ej startad]
Tim Winberg
Bengt Ohlsson
[Ej startad]
Jan Adolfsson
Emanuel Lippert
[Ej startad]
Bin Kron
Bertil Ohlsson
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Edstein 1 3 2 4 3 1 3 2 3 1 1 3 3 3 1 3 3 2 42
Patric Vestin 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 4 5 3 3 2 2 1 40
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bror Wallén 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 4 1 4 1 1 31
Stefan Wigö 1 1 2 2 2 1 4 3 2 1 4 5 2 7 1 2 3 2 45
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eva Prennfors 1 3 2 2 4 1 1 1 2 2 4 2 1 7 4 4 4 1 46
Rolf Strandberg 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 1 3 2 3 2 1 41
[Ej startad]
Anita Björnehaag
Patrik Vikström
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Herbert Lippert 1 1 1 2 2 7 2 2 2 1 2 3 1 3 1 6 3 1 41
Christian Eriksson 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 3 4 5 3 3 2 1 40
[Ej startad]
Lennart Mathiasen
Teija Sarkkinen
[Ej startad]
Åke Gillerström
Peter Vestberg
[Ej startad]
Anna Pettersson
Thomas Kron
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Ohlsson 1 7 6 2 2 4 4 3 3 5 4 2 7 2 1 6 2 1 62
Lennart Sander 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 3 4 1 1 1 4 4 1 38
[Ej startad]
Emanuel Lippert
Bo Nydén
[Ej startad]
Bertil Ohlsson
Tim Winberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patric Vestin 1 1 1 2 3 3 2 2 3 2 5 2 1 1 2 2 3 1 37
Jan Adolfsson 1 1 2 2 2 3 7 1 2 1 2 2 4 2 1 3 2 1 39
[Ej startad]
Arne Edstein
Bin Kron
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eva Prennfors 3 3 2 3 3 1 1 1 3 1 3 7 1 1 2 3 5 1 44
Bror Wallén 2 2 2 2 4 2 3 3 1 1 4 2 3 3 1 3 2 1 41
[Ej startad]
Stefan Wigö
Anita Björnehaag
[Ej startad]
Rolf Strandberg
Herbert Lippert
[Ej startad]
Patrik Vikström
Lennart Mathiasen
[Ej startad]
Christian Eriksson
Åke Gillerström
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Teija Sarkkinen 4 4 2 2 4 1 3 3 3 7 3 7 1 5 4 2 3 1 59
Anna Pettersson 2 5 4 2 3 5 4 4 2 3 3 3 2 4 1 4 2 1 54
[Ej startad]
Peter Vestberg
Bengt Ohlsson
[Ej startad]
Thomas Kron
Emanuel Lippert
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Sander 1 4 3 2 2 1 1 3 2 2 2 5 3 1 1 3 2 1 39
Bertil Ohlsson 1 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 1 1 1 6 2 1 34
[Ej startad]
Bo Nydén
Patric Vestin
[Ej startad]
Tim Winberg
Arne Edstein
[Ej startad]
Jan Adolfsson
Bin Kron
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bror Wallén 3 1 1 2 2 1 1 2 2 3 4 3 1 1 1 3 2 1 34
Anita Björnehaag 3 2 2 3 3 5 2 3 1 4 2 2 3 4 2 7 3 7 58
[Ej startad]
Herbert Lippert
Eva Prennfors
[Ej startad]
Lennart Mathiasen
Stefan Wigö
[Ej startad]
Åke Gillerström
Rolf Strandberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anna Pettersson 3 1 2 2 3 1 2 4 2 5 3 4 4 1 1 3 5 1 47
Patrik Vikström 3 4 3 2 2 1 1 3 2 3 2 3 3 1 1 3 2 2 41
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Ohlsson 2 4 4 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 6 2 1 47
Christian Eriksson 2 2 3 1 2 1 1 3 2 1 4 4 3 3 1 2 2 1 38
[Ej startad]
Emanuel Lippert
Teija Sarkkinen
[Ej startad]
Bertil Ohlsson
Peter Vestberg
[Ej startad]
Patric Vestin
Thomas Kron
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Edstein 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 2 1 4 2 1 39
Lennart Sander 3 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 6 2 1 33
[Ej startad]
Bin Kron
Bo Nydén
[Ej startad]
Jan Adolfsson
Tim Winberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Herbert Lippert 2 1 4 2 2 3 3 3 2 1 2 5 1 4 1 2 2 1 41
Bror Wallén 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1 2 3 1 28
[Ej startad]
Anita Björnehaag
Lennart Mathiasen
[Ej startad]
Eva Prennfors
Åke Gillerström
[Ej startad]
Stefan Wigö
Anna Pettersson
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rolf Strandberg 1 2 6 2 3 1 1 2 2 1 1 3 3 2 3 2 1 1 37
Bengt Ohlsson 1 1 3 3 3 2 1 2 2 1 3 6 1 1 1 2 2 2 37
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström 1 1 2 2 4 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 3 4 1 34
Emanuel Lippert 1 1 2 2 1 3 7 3 2 2 7 3 1 1 1 1 5 1 44
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christian Eriksson 3 2 4 1 1 4 4 4 1 2 5 2 3 2 1 2 3 2 46
Bertil Ohlsson 1 1 2 1 1 4 2 2 3 2 3 4 1 2 1 1 2 1 34
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Teija Sarkkinen 4 1 4 1 2 1 7 4 3 5 6 4 4 5 1 2 3 6 63
Patric Vestin 1 2 2 3 3 1 2 2 2 5 3 2 1 3 1 7 2 1 43
[Ej startad]
Peter Vestberg
Arne Edstein
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Kron 2 6 3 3 2 5 7 3 4 7 7 3 7 4 3 7 3 5 81
Bin Kron 1 5 2 2 1 4 5 5 3 6 7 2 7 3 7 2 3 1 66
[Ej startad]
Lennart Sander
Jan Adolfsson
[Ej startad]
Bo Nydén
Tim Winberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bror Wallén 1 1 3 2 1 1 3 2 2 7 2 2 2 2 1 2 2 2 38
Lennart Mathiasen 2 2 2 2 2 1 5 3 1 2 1 5 3 2 1 2 2 1 39
[Ej startad]
Åke Gillerström
Herbert Lippert
[Ej startad]
Anna Pettersson
Anita Björnehaag
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Ohlsson 1 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 4 2 1 38
Eva Prennfors 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 3 2 3 35
[Ej startad]
Emanuel Lippert
Stefan Wigö
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bertil Ohlsson 2 7 1 2 2 4 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 2 1 37
Rolf Strandberg 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 29
[Ej startad]
Patric Vestin
Patrik Vikström
[Ej startad]
Arne Edstein
Christian Eriksson
[Ej startad]
Bin Kron
Teija Sarkkinen
[Ej startad]
Jan Adolfsson
Peter Vestberg
[Ej startad]
Tim Winberg
Thomas Kron
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bo Nydén 1 1 2 2 2 7 1 3 2 1 4 5 3 2 1 2 4 5 48
Lennart Sander 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 2 1 3 4 1 35
[Ej startad]
Åke Gillerström
Bror Wallén
[Ej startad]
Lennart Mathiasen
Anna Pettersson
[Ej startad]
Herbert Lippert
Bengt Ohlsson
[Ej startad]
Anita Björnehaag
Emanuel Lippert
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eva Prennfors 3 2 4 2 1 3 1 4 2 1 3 4 1 5 1 3 5 1 46
Bertil Ohlsson 1 1 2 3 1 3 2 2 2 1 2 1 3 1 1 2 3 1 32
[Ej startad]
Stefan Wigö
Patric Vestin
[Ej startad]
Rolf Strandberg
Arne Edstein
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 5 1 1 3 1 1 33
Bin Kron 4 7 5 3 4 2 4 3 2 4 4 3 5 2 2 4 5 1 64
[Ej startad]
Christian Eriksson
Jan Adolfsson
[Ej startad]
Teija Sarkkinen
Tim Winberg
[Ej startad]
Peter Vestberg
Bo Nydén
[Ej startad]
Thomas Kron
Lennart Sander
[Ej startad]
Bror Wallén
Anna Pettersson
[Ej startad]
Bengt Ohlsson
Åke Gillerström
[Ej startad]
Emanuel Lippert
Lennart Mathiasen
[Ej startad]
Bertil Ohlsson
Herbert Lippert
[Ej startad]
Patric Vestin
Anita Björnehaag
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Edstein 1 3 2 4 3 1 3 2 3 1 1 3 3 3 1 3 3 2 42
Eva Prennfors 1 2 2 2 2 1 3 2 3 1 2 5 1 3 1 3 3 2 39
[Ej startad]
Bin Kron
Stefan Wigö
[Ej startad]
Jan Adolfsson
Rolf Strandberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tim Winberg 2 7 6 2 2 2 5 4 4 7 7 3 3 7 1 2 3 5 72
Patrik Vikström 2 1 2 2 1 4 1 4 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 36
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bo Nydén 3 7 4 2 3 4 3 3 2 1 7 3 1 2 2 2 3 1 53
Christian Eriksson 2 3 1 2 1 3 1 2 1 7 5 4 6 7 3 2 3 2 55
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Sander 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 4 3 1 32
Teija Sarkkinen 3 4 4 2 3 1 1 3 2 4 3 5 3 3 1 3 4 1 50
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Kron 1 1 3 2 1 2 3 2 2 7 1 4 3 2 3 7 2 2 48
Peter Vestberg 1 3 3 2 2 7 2 2 2 7 4 5 3 2 1 3 2 1 52
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Ohlsson 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 2 1 2 2 1 34
Bror Wallén 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 30
[Ej startad]
Anna Pettersson
Emanuel Lippert
[Ej startad]
Åke Gillerström
Bertil Ohlsson
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Mathiasen 2 2 3 2 2 6 1 3 3 2 3 2 7 2 1 3 2 1 47
Patric Vestin 1 5 1 2 2 1 1 3 2 2 5 2 1 2 1 2 1 1 35
[Ej startad]
Herbert Lippert
Arne Edstein
[Ej startad]
Anita Björnehaag
Bin Kron
[Ej startad]
Eva Prennfors
Jan Adolfsson
[Ej startad]
Stefan Wigö
Tim Winberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rolf Strandberg 1 2 4 2 4 1 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 3 1 36
Bo Nydén 1 2 1 2 2 3 7 3 2 2 2 4 3 2 1 4 2 6 49
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström 3 3 1 2 2 2 4 2 2 1 4 2 3 1 1 2 1 1 37
Lennart Sander 2 1 2 2 3 2 1 3 1 2 3 6 1 2 1 2 3 2 39
[Ej startad]
Christian Eriksson
Thomas Kron
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Teija Sarkkinen 3 2 4 2 2 2 7 3 3 1 3 7 3 2 2 6 7 1 60
Peter Vestberg 3 2 7 2 2 7 2 3 4 2 3 4 2 3 1 3 2 2 54
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bror Wallén 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 28
Emanuel Lippert 2 2 3 2 2 6 7 3 3 1 3 2 2 2 1 2 3 1 47
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bertil Ohlsson 3 1 3 1 3 3 3 3 1 2 1 2 1 1 2 5 2 1 38
Bengt Ohlsson 1 1 4 2 3 1 1 2 2 4 2 1 7 1 1 3 1 1 38
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patric Vestin 1 2 2 2 3 7 1 3 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 36
Anna Pettersson 2 5 7 2 4 7 6 4 3 7 7 6 4 2 3 5 2 3 79
[Ej startad]
Arne Edstein
Åke Gillerström
[Ej startad]
Bin Kron
Lennart Mathiasen
[Ej startad]
Jan Adolfsson
Herbert Lippert
[Ej startad]
Tim Winberg
Anita Björnehaag
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bo Nydén 2 5 2 2 4 1 2 3 2 2 1 6 3 3 3 2 3 4 50
Eva Prennfors 3 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 1 4 1 3 2 2 41
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Sander 2 2 2 2 2 3 2 1 2 5 7 2 3 1 1 1 1 2 41
Stefan Wigö 2 4 3 2 2 1 1 4 2 2 2 4 2 1 1 4 2 2 41
[Ej startad]
Thomas Kron
Rolf Strandberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Vestberg 2 2 2 2 2 2 7 3 3 6 1 7 7 6 1 7 2 1 63
Patrik Vikström 1 1 1 3 1 4 4 2 2 1 2 2 5 5 1 5 2 1 43
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Teija Sarkkinen 3 2 5 2 4 1 3 2 2 4 1 2 5 4 1 2 2 3 48
Christian Eriksson 3 3 1 2 3 1 1 2 1 6 1 2 1 2 3 2 2 1 37
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bertil Ohlsson 1 1 1 2 4 3 3 2 3 2 7 2 3 2 1 4 3 2 46
Bror Wallén 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 2 1 32
[Ej startad]
Emanuel Lippert
Patric Vestin
[Ej startad]
Bengt Ohlsson
Arne Edstein
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anna Pettersson 2 2 4 2 5 1 2 3 2 3 7 5 2 1 1 3 7 1 53
Bin Kron 3 7 5 4 2 7 5 4 2 7 3 2 4 6 5 7 3 1 77
[Ej startad]
Åke Gillerström
Jan Adolfsson
[Ej startad]
Lennart Mathiasen
Tim Winberg
[Ej startad]
Herbert Lippert
Bo Nydén
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anita Björnehaag 2 5 3 2 5 3 5 3 2 5 6 7 7 3 1 7 2 2 70
Lennart Sander 3 1 2 2 2 3 5 3 2 1 2 2 1 1 1 5 2 2 40
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eva Prennfors 3 3 2 2 2 3 3 4 3 1 2 5 2 1 1 3 2 3 45
Thomas Kron 4 7 2 3 4 1 3 1 2 7 7 6 5 1 1 2 3 1 60
[Ej startad]
Stefan Wigö
Peter Vestberg
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rolf Strandberg 1 2 2 2 2 6 1 3 2 1 2 2 1 2 1 4 1 1 36
Teija Sarkkinen 1 5 2 2 2 2 3 4 2 2 2 1 1 1 5 3 3 1 42
[Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström 1 3 2 2 2 1 1 3 1 5 3 2 1 1 1 2 2 1 34
Christian Eriksson 2 1 2 1 3 2 3 2 2 3 5 2 1 5 1 2 2 2 41

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo