Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Tommy Blixt, BGK Spiik


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 31
Varv 2 1 2 1 1 3 1 3 2 1 2 2 3 1 1 1 2 3 1 31
Varv 3 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 3 2 1 3 1 2 2 1 30
Varv 4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 5 2 2 1 2 2 2 2 33
Varv 5 1 2 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 30
Varv 6
Varv 7
Varv 8
Varv 9
Varv 10

Totalresultat: 155
Snitt: 31,0


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad