Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Kaj Söderqvist, Södertälje BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 4 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 1 37
Varv 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 4 2 2 1 2 2 1 31
Varv 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 4 6 1 2 2 2 2 5 42
Varv 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 1 2 30
Varv 5 2 3 2 1 2 1 4 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 32
Varv 6 1 1 2 1 2 1 4 3 3 2 2 2 3 1 1 4 2 3 38
Varv 7 1 3 2 1 2 1 3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 34
Varv 8 2 1 1 1 4 1 1 1 2 2 3 3 1 4 1 2 3 1 34
Varv 9 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 5 2 1 31
Varv 10

Totalresultat: 309
Snitt: 34,3


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad