Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Monica Johansson, Ersta MGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 3 4 2 3 2 5 4 3 3 4 3 1 1 1 4 2 1 48
Varv 2 1 1 2 1 2 6 1 5 2 3 3 5 5 5 1 7 2 1 53
Varv 3 3 2 2 1 2 4 2 3 3 3 7 4 5 5 1 5 2 1 55
Varv 4 3 1 2 1 3 2 3 3 2 3 6 1 3 4 2 3 2 4 48
Varv 5 3 5 3 1 2 2 2 2 3 3 5 2 1 2 1 5 2 2 46
Varv 6 3 5 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 4 2 1 46
Varv 7 2 2 2 2 1 2 1 2 3 4 7 3 4 2 3 2 3 1 46
Varv 8 2 7 5 1 3 2 4 3 3 1 3 7 1 3 1 2 3 1 52
Varv 9 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 1 2 1 5 2 5 47
Varv 10

Totalresultat: 441
Snitt: 49,0


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad