Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Wallentin, Haninge BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 2 1 3 3 3 1 2 1 2 4 1 2 1 2 4 2 36
Varv 2 1 2 5 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 35
Varv 3 3 4 3 1 1 1 7 1 3 1 7 4 3 2 1 2 2 1 47
Varv 4 2 7 2 4 4 2 2 1 2 2 2 4 1 2 1 3 4 2 47
Varv 5 1 3 7 1 2 1 7 3 1 1 4 2 2 2 5 4 2 1 49
Varv 6 1 2 2 1 3 1 2 3 1 1 5 3 2 2 1 2 3 1 36
Varv 7 1 5 1 1 3 2 1 3 2 2 6 7 2 2 1 5 4 1 49
Varv 8 1 1 3 5 3 2 2 3 2 2 5 2 1 4 1 2 2 1 42
Varv 9 1 2 6 2 2 1 6 3 1 1 7 5 1 2 2 2 3 1 48
Varv 10

Totalresultat: 389
Snitt: 43,2


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad