Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Åke Lundberg, BGK VK-78


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 3 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 4 1 37
Varv 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 3 1 4 1 2 2 2 31
Varv 3 2 1 4 2 1 2 3 3 2 1 4 4 2 1 1 2 2 1 38
Varv 4 3 1 3 1 2 1 2 3 2 1 3 1 1 5 1 3 1 3 37
Varv 5 1 6 3 1 2 2 2 2 2 1 1 5 2 2 1 2 2 1 38
Varv 6 1 3 2 1 2 2 7 3 2 1 5 6 1 1 1 2 3 3 46
Varv 7 1 1 1 1 1 1 7 2 2 1 2 5 2 1 2 2 1 1 34
Varv 8 1 4 5 1 3 3 4 2 2 1 2 2 1 3 1 3 3 2 43
Varv 9 2 5 3 1 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 1 7 2 1 45
Varv 10

Totalresultat: 349
Snitt: 38,8


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad