Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Gerd Andersson, Strängnäs BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 4 2 1 2 2 5 2 3 2 6 4 2 2 2 6 2 2 50
Varv 2 3 2 3 3 1 4 5 2 2 2 5 3 2 2 1 2 2 2 46
Varv 3 2 3 3 1 3 5 1 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 43
Varv 4 1 1 3 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 4 2 1 32
Varv 5 2 5 2 1 2 2 1 2 2 1 7 3 2 3 2 7 2 1 47
Varv 6 1 2 4 1 2 1 1 2 1 1 5 2 1 2 2 2 3 2 35
Varv 7 2 1 5 2 1 2 1 2 3 1 5 1 1 3 1 5 3 1 40
Varv 8 1 5 2 1 2 1 3 4 3 2 7 2 2 2 1 2 3 3 46
Varv 9 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 3 3 3 1 2 2 2 43
Varv 10

Totalresultat: 382
Snitt: 42,4


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad