Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Inge Eriksson, BGK VK-78


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 5 3 1 2 1 3 2 3 3 7 2 3 5 1 4 1 1 48
Varv 2 2 1 2 1 2 1 1 3 3 1 2 3 1 3 1 5 2 2 36
Varv 3 1 2 2 1 2 1 4 2 1 1 7 2 2 2 2 2 2 7 43
Varv 4 1 2 4 1 2 2 4 4 1 1 4 6 2 1 1 6 1 7 50
Varv 5 2 4 2 1 3 1 1 3 1 2 7 7 1 2 1 2 2 1 43
Varv 6 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 7 2 7 40
Varv 7 2 4 7 2 2 1 3 2 3 1 7 7 1 2 1 3 3 2 53
Varv 8 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 5 1 7 1 2 1 2 42
Varv 9 2 1 2 1 2 7 2 2 3 1 1 7 1 2 1 2 6 1 44
Varv 10

Totalresultat: 399
Snitt: 44,3


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad