Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ryno Vestergren, Haga BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 2 4 1 3 3 7 2 3 1 3 6 1 7 2 2 3 1 54
Varv 2 2 7 2 1 2 2 2 3 3 1 6 4 2 3 1 4 3 1 49
Varv 3 2 7 2 1 3 1 2 3 3 1 7 3 2 3 4 3 2 1 50
Varv 4 2 3 7 1 2 4 3 3 2 1 5 1 3 2 2 3 3 1 48
Varv 5 1 1 3 1 3 1 2 3 2 3 4 2 5 2 1 2 2 2 40
Varv 6 2 1 2 1 1 2 1 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 7 43
Varv 7 2 3 3 1 2 1 2 3 3 2 2 5 1 1 1 2 2 1 37
Varv 8 1 1 2 1 3 3 5 3 3 3 3 1 2 1 2 2 4 1 41
Varv 9 1 1 5 5 3 1 2 4 1 3 7 2 2 3 2 5 5 1 53
Varv 10

Totalresultat: 415
Snitt: 46,1


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad