Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Guy Johansson, MGK 49 Nyköping


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 2 1 3 3 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 30
Varv 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 4 2 2 1 1 5 2 1 35
Varv 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 2 1 2 2 5 2 1 34
Varv 4 2 4 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 30
Varv 5 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 5 2 2 1 1 2 1 1 29
Varv 6 2 6 2 1 2 2 2 2 3 1 2 4 2 1 1 3 2 2 40
Varv 7 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 4 1 5 2 1 1 36
Varv 8 3 1 2 1 3 1 3 1 2 2 2 6 2 1 1 2 1 1 35
Varv 9 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 4 1 1 1 2 2 1 30
Varv 10

Totalresultat: 299
Snitt: 33,2


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad