Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Daniel Söderqvist, Fröslunda BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 3 2 1 3 1 4 2 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 36
Varv 2 1 1 2 1 2 7 1 1 1 1 2 3 4 1 1 2 1 1 33
Varv 3 1 4 4 1 3 2 2 2 2 1 5 1 1 6 2 2 5 1 45
Varv 4 1 2 3 1 3 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 31
Varv 5 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 28
Varv 6 1 1 2 2 2 1 4 2 3 1 2 3 1 1 1 2 4 2 35
Varv 7 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 4 1 32
Varv 8 1 4 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 3 3 1 30
Varv 9 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 29
Varv 10

Totalresultat: 299
Snitt: 33,2


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad