Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jonas Eidenby, Östersunds BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 3 1 2 1 1 4 2 2 2 6 4 2 2 2 3 3 42
Varv 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 4 3 2 3 3 2 3 1 35
Varv 3 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 4 1 3 2 3 36
Varv 4 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 5 5 1 33
Varv 5 1 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 4 1 1 1 5 2 1 35
Varv 6 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 5 3 2 1 2 1 1 35
Varv 7 1 1 2 1 1 5 1 4 3 1 1 2 2 1 1 5 2 1 35
Varv 8 1 1 2 1 3 1 5 2 2 1 4 4 1 2 1 4 1 2 38
Varv 9 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 29
Varv 10

Totalresultat: 318
Snitt: 35,3


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad