Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Göran Halvarsson, MGK Östra V


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 4 3 2 3 2 1 4 2 1 42
Varv 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 31
Varv 3 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 4 2 2 4 1 4 2 2 36
Varv 4 1 1 7 1 1 1 1 2 2 2 5 2 7 1 1 2 2 2 41
Varv 5 1 1 3 2 2 2 1 3 3 2 1 2 1 2 5 2 2 2 37
Varv 6 2 4 2 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 7 2 1 38
Varv 7 1 2 3 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 32
Varv 8 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 4 2 2 33
Varv 9 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 6 2 1 1 2 2 1 33
Varv 10

Totalresultat: 323
Snitt: 35,9


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad