Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Stefan Söderqvist, Strängnäs BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 2 1 1 4 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2 3 1 34
Varv 2 1 1 3 1 3 2 4 3 3 2 3 6 1 1 2 3 2 2 43
Varv 3 1 3 3 2 2 3 1 3 3 1 3 1 2 2 1 2 1 1 35
Varv 4 1 4 2 2 1 1 2 3 3 1 1 2 1 4 1 3 2 1 35
Varv 5 2 4 2 2 2 1 3 3 1 3 1 4 2 2 1 2 3 1 39
Varv 6 1 2 3 2 3 2 4 3 2 2 5 4 4 7 1 4 2 1 52
Varv 7 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 1 1 2 6 2 1 35
Varv 8 1 4 3 1 2 1 3 2 3 2 3 1 1 2 1 2 3 2 37
Varv 9 2 2 2 1 1 7 1 2 1 1 5 4 1 4 3 2 2 1 42
Varv 10

Totalresultat: 352
Snitt: 39,1


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad