Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Daniel Johansson, Enköping BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 4 4 1 1 1 2 3 4 36
Varv 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1 2 3 2 1 37
Varv 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 5 4 4 4 5 2 2 44
Varv 4 1 6 2 1 2 2 3 3 3 2 1 1 4 2 1 3 2 1 40
Varv 5 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 4 1 2 35
Varv 6 2 3 3 2 2 1 1 4 3 1 2 1 4 2 1 3 2 2 39
Varv 7 1 2 2 1 3 1 1 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 2 37
Varv 8 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 1 3 2 2 31
Varv 9 2 2 2 1 2 1 1 3 3 1 4 4 3 2 2 2 2 1 38
Varv 10

Totalresultat: 337
Snitt: 37,4


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad