Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Benny Allansson, Örebro BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 3 1 2 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 7 1 1 38
Varv 2 2 3 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 4 2 2 35
Varv 3 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 5 7 2 2 1 4 4 2 47
Varv 4 1 7 2 2 2 2 3 2 2 1 1 6 1 2 1 4 1 1 41
Varv 5 1 2 1 1 2 1 4 2 3 2 3 4 1 1 1 3 2 3 37
Varv 6 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 6 3 1 1 1 3 2 4 41
Varv 7 1 3 3 2 1 6 1 1 2 1 4 3 2 1 1 4 2 1 39
Varv 8 2 3 2 1 2 2 7 3 3 1 3 3 1 7 2 7 2 2 53
Varv 9 2 5 2 1 2 1 2 2 2 1 2 4 1 4 1 4 2 3 41
Varv 10

Totalresultat: 372
Snitt: 41,3


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad