Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jan Åke Andersson, MGK 49 Nyköping


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 3 2 2 1 4 1 7 4 1 41
Varv 2 2 2 3 3 2 1 1 3 2 3 2 1 3 2 1 4 2 1 38
Varv 3 2 2 6 1 3 3 1 2 3 2 4 3 1 3 2 4 1 2 45
Varv 4 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 3 2 4 34
Varv 5 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 2 1 31
Varv 6 1 2 3 4 3 3 1 2 2 2 7 2 1 2 1 6 2 7 51
Varv 7 2 2 3 1 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 6 2 1 40
Varv 8 2 4 3 1 2 2 4 2 3 2 3 4 1 5 1 7 1 1 48
Varv 9 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 1 3 1 5 1 2 4 1 40
Varv 10

Totalresultat: 368
Snitt: 40,9


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad