Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Fredrik Svensson, Haga BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 31
Varv 2 2 6 2 1 2 1 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 36
Varv 3 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 2 5 33
Varv 4 2 1 2 1 3 1 3 2 2 1 1 3 3 3 3 4 2 2 39
Varv 5 2 1 2 1 3 1 5 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 34
Varv 6 3 1 2 1 2 1 2 2 3 4 4 2 2 3 1 2 2 3 40
Varv 7 2 1 2 1 2 4 3 3 2 1 2 3 1 5 2 5 3 2 44
Varv 8 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 28
Varv 9 2 2 3 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 3 1 3 2 1 32
Varv 10

Totalresultat: 317
Snitt: 35,2


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad