Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Sören Risberg, Stora Tuna BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 5 1 3 1 3 2 2 3 2 4 1 3 1 5 1 1 40
Varv 2 1 2 2 1 2 1 7 1 3 3 2 7 1 1 5 5 5 1 50
Varv 3 1 2 3 1 2 1 1 3 2 1 3 3 7 2 1 3 2 3 41
Varv 4 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 5 1 4 2 3 1 1 39
Varv 5 3 2 4 1 2 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 37
Varv 6 2 4 2 1 3 1 1 3 2 3 7 1 3 1 3 4 4 1 46
Varv 7 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 3 1 1 2 5 6 6 3 47
Varv 8 2 4 4 1 1 1 2 3 3 1 2 4 1 1 1 2 4 2 39
Varv 9 2 4 2 2 3 1 3 2 2 2 5 5 1 3 1 2 1 3 44
Varv 10

Totalresultat: 383
Snitt: 42,6


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad