Top-10 Final MunktellArenan


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Bengt Holgersson, Norrtälje BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 3 1 2 3 2 2 3 1 5 2 3 2 1 3 1 3 40
Varv 2 2 2 2 1 2 5 7 3 2 3 2 2 1 3 1 2 5 1 46
Varv 3 1 1 2 1 2 3 1 3 2 1 2 4 2 2 1 7 5 1 41
Varv 4 1 2 2 1 2 4 2 2 2 3 6 5 7 2 1 2 1 2 47
Varv 5 2 7 3 2 1 1 7 2 2 1 6 4 6 1 3 3 1 2 54
Varv 6 2 3 2 1 2 1 1 3 2 1 3 4 2 2 1 2 4 2 38
Varv 7 2 1 2 2 1 1 1 4 3 2 2 2 5 1 2 3 1 2 37
Varv 8 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 4 1 2 1 1 30
Varv 9 2 2 3 2 2 1 7 2 2 3 4 7 2 2 1 5 5 3 55
Varv 10

Totalresultat: 388
Snitt: 43,1


Lag - Oldtimers-lördag | Lag - Veteraner | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Lag - Oldtimers-söndag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad